Boardside

Iepirkšanās un noteikumi

Ieprikšanās kārtību nosaka LR 2002. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu".

Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam, ja prece neatbilst tai, ko pasūtījis pircējs. Preces atgriešanas gadījumā, par preci veiktā samaksa tiek atgriezta pilnā apmērā, neskaitot piegādes izmaksas. Prece ir jāatgriež pilnā komplektācijā, kādā to piegādājis pārdevējs, ieskaitot visas preces sastāvdaļas, arī oriģinālo preces iepakojumu. Neievērojot šos nosacījumus, preces atgriešana tiek atteikta. Uzsākot iegādātā produkta lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst pasūtītajai precei un tā vairs nevar tikt atgriezta.

Preču aprakstiem un attēliem ir informatīva nozīme. Preču cenas norādītas € valūtā, tai skaitā PVN 21%.

www.boardside.lv lapā veiktais pasūtījums ir informatīva rakstura. To veicot, nekādās finansu darbības netiek veiktas.

Pēc pasūtījuma veikšanas, 1 darba dienas laikā ar Jums sazināsies Mūsu pārdošanas speciālisti, lai precizētu pasūtījuma detaļas, tai skaitā par apmaksu un pasūtījuma saņemšanu.

Pasūtījumā, norādītie personas dati, tiks glabāti stingrā konfidencialitātē, netiks nodoti trešajām personām un netiks izmantoti nekādos citos nolūkos, kā tikai konkrētā pasūtījuma izpildei.

Boardside.lv veikalā, Rīgā, Terēzes ielā 1b iespējams norēķināties ar pārskaitījumu, skaidru naudu un maksājuma kartēm.

Visi pirkumi no Boardside.lv ir saskaņā ar ES Patērētāju tiesību direktīvu.

Dāvanu Kartes lietošanas noteikumi

Dāvanu karti (turpmāk – Dāvanu karte) var iegādāties Boardside.lv veikalā uz vietas, vai pasūtīt attālināti interneta vietnē https://boardside.lv

Dāvanu karte ir derīga 6 mēnešus no tās iegādes dienas.

Dāvanu karti var izlietot pirkumiem Boardside.lv veikalā Terēzes ielā 1b, Rīga uz vietas, vai veicot preču pasūtījumu attālināti https://boardside.lv /

Dāvanu karte ir izmantojama vienā pirkumā. Tai piesaistīto naudas summas vērtību var izlietot vienā reizē. Atlikums vai starpība, ja tāda radusies, netiek atgriezta. Ar Dāvanu karti var norēķināties par visām precēm un pakalpojumiem, kas pieejami Boardside.lv veikalā.

Dāvanu kartes derīguma termiņu var redzēt uz Dāvanu kartes pie atzīmes "Derīga līdz:ar pārdevēja roku rakstīts datums".

Ja pirkuma vērtība ir lielāka par Dāvanu kartē esošo naudas summu, trūkstošo summu var samaksāt skaidrā naudā vai ar norēķinu karti.

Dāvanu kartei nav atgriešanas tiesību un to nevar apmainīt pret naudu.

Pircējam ir tiesības nodot Dāvanu Karti lietošanā jebkurai trešajai personai – Lietotājam – vai arī lietot to pašam. Nododot Karti Lietotājam, Pircējam ir pienākums Lietotāju iepazīstināt ar Noteikumiem un citu informāciju, kas attiecas uz Kartēm. Tāpat Lietotājam ir tiesības Karti nodot tālāk citiem Lietotājiem bez ierobežojumiem, veicot šai Noteikumu punktā paredzētās Pircēja darbības.

Ja Dāvanu karte nav izmantota līdz derīguma termiņa beigām vai ir nozaudēta, tās vērtība netiek kompensēta.

Bojātu, salauztu, lietošanai nederīgu Dāvanu kartes vērtība netiek atmaksāts, Boardside.lv(SIA Enter Dizains) neuzņemas atbildību un nemaina karti pret jaunu.

SIA “Enter Dizains” patur tiesības grozīt šos Dāvanu karšu izmantošanas noteikumus, nosacījumus, termiņus un apņemas par to iepriekš informēt tīmekļa vietnē: https://boardside.lv /

Pircēju tiesības

Saskaņā ar CRD, tiešsaistes(online) klientam ir 14 kalendārās dienas, lai mainītu savu viedokli, nenorādot iemeslu. Šīs atteikuma tiesības ir pazīstamas arī kā "atteikuma periods". Tas neattiecas uz precēm, kas tiek izmantotas "atteikuma perioda" laikā. Klienta pienākums ir saglabāt preces vērtību un to oriģinālo izskatu.

Klienta tiesības atcelt pasūtījumu sākas brīdī, kad viņš saņem preci. Klientam ir 14 dienas, lai paziņotu tirgotājam, ka viņš vēlas atcelt līgumu, un vēl 14 dienas, lai atgrieztu produktus. Klientam ir jāsedz produktu atgriešanas izmaksas.

Kā atteikties - pirms atteikuma termiņa beigām klientam rakstiski jāpaziņo pārdevējam, ka viņš vēlas atteikties. Klients to var izdarīt pa e-pastu vai pa pastu, vai izmantojot pārdevēja sniegto atcelšanas veidlapu.

Garantija

Pretenzijas par preces defektiem tiek izskatītas

Latvijas un EU likumdošanā paredzētajā kārtībā

Iesniegums par sūdzību jāiesniedz rakstiski kopā ar preci, uzrādot pirkuma dokumentu vai čeku. Likumdošanā noteiktajā termiņā garantijas gadījums stājas spēkā, ja bojājumi radušies ražošanas procesa, konstrukcijas defektu un pielietoto izejmateriālu kvalitātes dēļ. Garantija neattiecas uz preces nolietojumu.

Atgrieztā PVN maksājumi Eiropā nedzīvojošām privātpersonām – TaxFree

Если вы постоянно проживаете за пределами ЕС, то при совершении покупок, вы имеете право на возврат НДС.
Оплачивая покупку, попросите квитанцию на возврат налога (Tax Free Form).
Стандартная ставка: 21%( Минимальная сумма покупки 44 EUR)

If you are not a resident of European Union, you are eligible for VAT refund from purchases.
When paying for your purchases ask the staff for a Tax Free Form.
Standard rate: 21% (Minimum purchase amount 44 EUR)

Tax free pakalpojumu drīkst izmantot pircēji, kuri pastāvīgi nedzīvo Eiropas Savienībā.
Veicot pirkumu jautājiet pēc Tax Free īpašā parauga formas.
Standarta PVN likme: 21% (minimālā pirkuma summa 44 Euro)

Uzņēmuma informācija un adrese

uzņēmums: Enter Dizains SIA
reģ. nr. 40003557701
PVN Nr. LV40003557701
juridiskā adrese: Terēzes iela 10-1
veikala adrese: Terēzes iela 1b
pilsēta: Rīga
pasta indekss: LV-1012
valsts: Latvia
tālr. +371 25621130