Boardside

Iepirkšanās un noteikumi

Ieprikšanās kārtību nosaka LR 2002. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu".

Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam, ja prece neatbilst tai, ko pasūtījis pircējs. Preces atgriešanas gadījumā, par preci veiktā samaksa tiek atgriezta pilnā apmērā, neskaitot piegādes izmaksas. Prece ir jāatgriež pilnā komplektācijā, kādā to piegādājis pārdevējs, ieskaitot visas preces sastāvdaļas, arī oriģinālo preces iepakojumu. Neievērojot šos nosacījumus, preces atgriešana tiek atteikta. Uzsākot iegādātā produkta lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst pasūtītajai precei un tā vairs nevar tikt atgriezta.

Preču aprakstiem un attēliem ir informatīva nozīme. Preču cenas norādītas € valūtā, tai skaitā PVN 21%.

www.boardside.lv lapā veiktais pasūtījums ir informatīva rakstura. To veicot, nekādās finansu darbības netiek veiktas.

Pēc pasūtījuma veikšanas, 1 darba dienas laikā ar Jums sazināsies Mūsu pārdošanas speciālisti, lai precizētu pasūtījuma detaļas, tai skaitā par apmaksu un pasūtījuma saņemšanu.

Pasūtījumā, norādītie personas dati, tiks glabāti stingrā konfidencialitātē, netiks nodoti trešajām personām un netiks izmantoti nekādos citos nolūkos, kā tikai konkrētā pasūtījuma izpildei.

Boardside.lv veikalā, Rīgā, Terēzes ielā 1b iespējams norēķināties ar pārskaitījumu, skaidru naudu un maksājuma kartēm.

Visi pirkumi no Boardside.lv ir saskaņā ar ES Patērētāju tiesību direktīvu.

Dāvanu Kartes lietošanas noteikumi

Dāvanu karti (turpmāk – Dāvanu karte) var iegādāties Boardside.lv veikalā uz vietas, vai pasūtīt attālināti interneta vietnē https://boardside.lv

Dāvanu karte ir derīga 6 mēnešus no tās iegādes dienas.

Dāvanu karti var izlietot pirkumiem Boardside.lv veikalā Terēzes ielā 1b, Rīga uz vietas, vai veicot preču pasūtījumu attālināti https://boardside.lv

Dāvanu karte ir izmantojama vienā pirkumā. Tai piesaistīto naudas summas vērtību var izlietot vienā reizē. Atlikums vai starpība, ja tāda radusies, netiek atgriezta. Ar Dāvanu karti var norēķināties par visām precēm un pakalpojumiem, kas pieejami Boardside.lv veikalā.

Dāvanu kartes derīguma termiņu var redzēt uz Dāvanu kartes pie atzīmes "Derīga līdz:ar pārdevēja roku rakstīts datums".

Ja pirkuma vērtība ir lielāka par Dāvanu kartē esošo naudas summu, trūkstošo summu var samaksāt skaidrā naudā vai ar norēķinu karti.

Dāvanu kartei nav atgriešanas tiesību un to nevar apmainīt pret naudu.

Pircējam ir tiesības nodot Dāvanu Karti lietošanā jebkurai trešajai personai – Lietotājam – vai arī lietot to pašam. Nododot Karti Lietotājam, Pircējam ir pienākums Lietotāju iepazīstināt ar Noteikumiem un citu informāciju, kas attiecas uz Kartēm. Tāpat Lietotājam ir tiesības Karti nodot tālāk citiem Lietotājiem bez ierobežojumiem, veicot šai Noteikumu punktā paredzētās Pircēja darbības.

Ja Dāvanu karte nav izmantota līdz derīguma termiņa beigām vai ir nozaudēta, tās vērtība netiek kompensēta.

Bojātu, salauztu, lietošanai nederīgu Dāvanu kartes vērtība netiek atmaksāts, Boardside.lv(SIA Enter Dizains) neuzņemas atbildību un nemaina karti pret jaunu.

SIA “Enter Dizains” patur tiesības grozīt šos Dāvanu karšu izmantošanas noteikumus, nosacījumus, termiņus un apņemas par to iepriekš informēt tīmekļa vietnē: https://boardside.lv

Pircēju tiesības

Saskaņā ar CRD, tiešsaistes(online) klientam ir 14 kalendārās dienas, lai mainītu savu viedokli, nenorādot iemeslu. Šīs atteikuma tiesības ir pazīstamas arī kā "atteikuma periods". Tas neattiecas uz precēm, kas tiek izmantotas "atteikuma perioda" laikā. Klienta pienākums ir saglabāt preces vērtību un to oriģinālo izskatu.

Klienta tiesības atcelt pasūtījumu sākas brīdī, kad viņš saņem preci. Klientam ir 14 dienas, lai paziņotu tirgotājam, ka viņš vēlas atcelt līgumu, un vēl 14 dienas, lai atgrieztu produktus. Klientam ir jāsedz produktu atgriešanas izmaksas.

Kā atteikties - pirms atteikuma termiņa beigām klientam rakstiski jāpaziņo pārdevējam, ka viņš vēlas atteikties. Klients to var izdarīt pa e-pastu vai pa pastu, vai izmantojot pārdevēja sniegto atcelšanas veidlapu.

Garantija

Pretenzijas par preces defektiem tiek izskatītas

Latvijas un EU likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Pārdevējs pieņems uz sūdzību izskatīšanu visus produktus, laikā līdz diviem gadiem no to sākotnējās iegādes dienas, kas uzrādīta uz pirkuma dokumenta. Kad vien iespējams, izstrādājumi, kam būs konstatēts ražotāja defekts, tiks salaboti. Ja izstrādājumu nav iespējams salabot, tas var tikt nomainīts pret līdzvērtīgas veiktspējas izstrādājumu. Uz salabotajiem vai nomainītajiem izstrādājumiem attiecas tikai atlikušais sākotnējās garantijas termiņš.

Iesniegums par sūdzību jāiesniedz rakstiski kopā ar preci, uzrādot pirkuma dokumentu vai čeku. Likumdošanā noteiktajā termiņā garantijas gadījums stājas spēkā, ja bojājumi radušies ražošanas procesa, konstrukcijas defektu un pielietoto izejmateriālu kvalitātes dēļ. Garantija neattiecas uz preces nolietojumu.

Pretenziju iesnieguma veidlapa

Pretenziju iesnieguma veidlapu var saņemt veikalā uz vietas, vai lejuplādēt pdf dokumentu šajā saitē:

Lejuplādēt "Iesniegums.pdf"

Hidrotērpu/Neoprēna Aksesuāru Garantija

VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI:
• Pārdevējs nav atbildīgs par jūsu produkta lietošanu. Sākot lietot produktu, Jūs piekrītat, ka esiet izlasījuši visus Lietošanas un Kopšanas noteikumus;
• Pārdevējs nav atbildīgs par riskiem un bīstamām situācijām, kas var rasties saistībā ar šo produktu lietošanu;
• Nepilngadīgām personām un citām personām, kas nespēj uzņemties šo atbildību, jābūt tiešā pieredzējušas un atbildīgas personas uzraudzībā;
• Jūs paši esiet atbildīgi par savu rīcību un lēmumiem;
• Pirms šī izstrādājuma lietošanas izlasiet un izprotiet visas tam pievienotās instrukcijas un brīdinājumus un iepazīstieties ar tā pareizu lietošanu, iespējām un ierobežojumiem;
• Sazinieties ar pārdevēju, ja rodas neskaidrības par šī izstrādājuma lietošanu;
• Nekādā veidā nemodificējiet šo izstrādājumu.

GARANTIJA NEATTIECAS UZ ŠĀDIEM GADĪJUMIEM:
• Nolietojumu, kas radies lietošanas rezultātā;
• Izbalēšana saules gaismas iedarbības rezultātā;
• Bojājumiem, kas radušies, pakļaujot produktu kodīgu mazgāšanas līdzekļu, audumu mīkstinātāju, balinātāju vai citu ķīmisku vielu iedarbībai;
• Bojājumiem, kurus izraisījis hlors (visbiežāk sastopamais hlora izraisītais bojājums ir neoprēna līmējuma sabrukšana);
• Bojājumiem, kas radušies, lietojot vazelīnu vai jebkuru citu produktu uz petrolejas bāzes vai citu smērvielu, tīrīšanas vai apstrādes līdzekli;
• Acīmredzami nolietotiem neoprēna produktiem, kas būtu jāpārtrauc lietot. Dažas no pazīmēm ir šādas, bet ne tikai: saplaisājis, sauss neoprēns;
• Produktiem kam veikts mājas remonts, tostarp, bet ne tikai: šuvju pāršūšana ar šujmašīnu vai ar rokām, izmantojot adatu un diegu;
• Atkārtota līmēšana, izmantojot līmi, līmlentu, gumijas ielāpus vai līdzīgu izstrādājumus;
• Produktiem, kas tikuši izmantoti komerciālām darbībām: nomā, mācību vai instruktāžas programmās un nodarbībās vai pasākumos;
• Izstrādājumiem, kas apstrādāti ar pēcpārdošanas izšuvumiem, apdruku vai tamlīdzīgi;
• Spuru, pirkstu nagu vai citu asu priekšmetu griezumiem;
• Slodzes plīsumiem (plīsumi, kas radušies, ar spēku uzvelkot vai novelkot produktu tā, ka papēdis, pirksts vai kas cits saplēš, ieplēš vai pārspīlētas iztiepšanas rezultātā sabojā materiālu);
• Rāvējslēdzēja aizdares atdalīšanos / zobiņu izlūšanu;
• Izmēra neatbilstību - pirms neoprēna produktu pirmās lietošanas ir jāatrisina jebkādas problēmas, kas saistītas ar izmēru neatbilstību lietotāja auguma parametriem;
• Bojājumiem, kas radušies nepareizas apiešanās vai uzglabāšanas rezultātā;
• Bojājumiem, kas radušies nepietiekamas, sliktas vai nepareizas apkopes rezultātā.

Dēļu un Stiprinājumu Garantija

VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI:
• Garantijas un ierobežojumi attiecas tikai uz sākotnējo pircēju vai personu, kurai prece sākotnēji tika iegādāta;
• Garantijas pierprasījumus apstrādā preču izplatītājs;
• Lai iesniegtu garantijas pieprasījumu, pircējam jānodod prece atpakaļ tirgotājam, uzrādot preces iegādi apliecinošu dokumentu – pirkuma čeku vai pavadzīmi. Prece, kas ir iegādāta pie cita tirgotāja, netiek pieņemta sūdzību izskatīšanai;
• Ražotājs patur tiesības atteikt garantiju gadījumos, kad defekti radušies citu faktoru, nevis ražošanas defekta dēļ.

GARANTIJA NEATTIECAS UZ ŠĀDIEM GADĪJUMIEM:
• Pirkstu cilpu vai izvelkamo siksniņu un aukliņu plīsumiem;
• Kosmētiskiem iespiedumiem, buktēm un skrāpējumiem;
• Fizisku nolietojumu vai materiālu nodilumu, radušos intensīvas lietošanas iespaidā;
• Šķīdinātāju, līmju, hlora (tai skaitā baseinūdens), balinātāju un citu kodīgu vai kaitīgu vielu izraisītiem bojājumiem;
• Bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, apkopes, modifikācijas, neatbilstošas izmantošanas vai uzglabāšanas iespaidā;
• Izstrādājums ir nepareizi lietots vai nepareizi kopts;
• Veikts pašrocīgs mājas remonts;
• Produktiem, kas tikuši izmantoti komerciālām darbībām: nomā, mācību vai instruktāžas programmās un nodarbībās vai pasākumos;
• Jebkuram produktam, kurš tiek izmantots braukšanai un lekšanai pār slaidiem, rampām un citiem cietiem priekšmetiem, netiek piemērota garantija. Veikparka konstrukciju lietošana un no tā radušies inventāra bojājumi ir pilnībā pircēja atbildība.
Tas attiecas arī uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai negadījuma rezultātā, piemēram:
– Noslīdot no piestātnes;
– Startējot no piestātnes vai pludmales;
– Atsitoties pret cietu priekšmetu;
– Vilkšanas virves rokturim atsitoties pret izstrādājumu utt.;
Šiem noteikumam nav izņēmumu.

Inventāra Kopšana

Hidrotērpu un Neoprēna Aksesuāru kopšana:
• Tīrot hidrotērpu vai citus neoprēna izstrādājumus, pēc katras lietošanas reizes mazgājiet tos ar rokām vēsā, svaigā ūdenī un pakariniet žāvēšanai istabas temperatūrā, ārpus tiešiem saules stariem;
• Mazgājot var izmantot roku ziepes vai ražotāja ieteiktos kopšanas līdzekļus;
• Pēc saskares ar sālsūdeni vai sāļu gaisu neoprēna produktus vienmēr rūpīgi noskalojiet un izžāvējiet, un, ja nepieciešams, ieeļļojiet metāla daļas;
• Pakarinot hidrotērpu žāvēšanai, izvairieties no pakāršanas uz pakaramajiem, lai neizstaipītu materiālu. Būtu ieteicams to pārlocīt uz pusēm pāri stienim vai resnākai auklai;
• Nekādā gadījumā, žāvējot neoprēna zābakus un cimdus, tos nedrīkts izgriezt ar oderi uz ārpusi;
• Kad vien iespējams, sausu hidrotērpu uzglabājiet uz pakaramā un izvairieties no tā locīšanas;
• NEKAD nelieciet neoprēna produktus veļas mašīnā vai žāvētājā. Tas var izraisīt materiāla saraušanos un sacietēšanu;
• Izvairieties no saskares ar kodīgiem mazgāšanas līdzekļiem un ķīmikālijām. Hlors un saules gaisma izraisa materiāla izbalēšanu un saistvielu sabrukšanu;
• Uzvelkot vai novelkot hidrotērpu, nelietojiet pārmērīgu spēku un nepielietojiet nagus, tā vietā izmantojot pirkstu starpas. Izvairieties no saskares ar asiem priekšmetiem un abrazīvām virsmām. Pie iespējas, pajautājiet pārdevējam ieteicamos uzvilkšanas un novilkšanas paņēmienus;
• Pareiza inventāra lietošana pagarina tā ilgmūžību un efektivitāti ilgtermiņā;
• Pēc inventāra bojājuma konstatēšanas brīža, to nedrīkst turpināt lietot. Bojāts inventārs ir jālabo – jāizžāvē un jānogādā pie remonta servisa meistara;
• Ja jums ir šaubas par sava inventāra stāvokli, pārbaudiet un salabojiet to pie tirgotāja vai tirgotāja ieteiktā meistara.

Dēļu un Stiprinājumu kopšana:
• Nekādā gadījumā izstrādājumu nedrīkst vaskot, krāsot vai jebkādā veidā pārveidot;
• Tīriet tikai ar ūdeni, rūpīgi noskalojot;
• Pēc katras lietošanas rūpīgi izžāvējiet telpas temperatūras apstākļos;
• Krāsas izbalē, ja tās ilgstoši tiek pakļautas saules gaismas iedarbībai. Uz krāsas izbalēšanu neattiecas ražotāja sniegtā garantija;
• Ūdensslēpes / dēli / stiprinājumus / zābakus / pūķi / spārnu, kad tos nelietojat, uzglabājiet somā. Saules gaismas iespaidā bojājas produktu līmējumvietas un materiālu virskārta;
• Neviens no ūdenssporta produktiem nav piemērots žāvēšanai un sildīšanai karstumā un uz tādā veidā izraisītiem defektiem neattiecas garantija;
• Pirms katras inventāra lietošanas reizes ir jāveic vizuāla tehniskā stāvokļa inspekcija. Ja ir konstatēts bojājums, inventāru nedrīkst lietot;
• Pēc katras inventāra atsišanās pret citu objektu ir nekavējoties jāpārstāj to lietot un jāveic vizuāla tehniskā stāvokļa inspekcija. Ja ir konstatēts bojājums, to nedrīkst turpināt lietot.

Atgrieztā PVN maksājumi Eiropā nedzīvojošām privātpersonām – TaxFree

Если вы постоянно проживаете за пределами ЕС, то при совершении покупок, вы имеете право на возврат НДС.
Оплачивая покупку, попросите квитанцию на возврат налога (Tax Free Form).
Стандартная ставка: 21%( Минимальная сумма покупки 44 EUR)

If you are not a resident of European Union, you are eligible for VAT refund from purchases.
When paying for your purchases ask the staff for a Tax Free Form.
Standard rate: 21% (Minimum purchase amount 44 EUR)

Tax free pakalpojumu drīkst izmantot pircēji, kuri pastāvīgi nedzīvo Eiropas Savienībā.
Veicot pirkumu jautājiet pēc Tax Free īpašā parauga formas.
Standarta PVN likme: 21% (minimālā pirkuma summa 44 Euro)

Uzņēmuma informācija un adrese

uzņēmums: Enter Dizains SIA
reģ. nr. 40003557701
PVN Nr. LV40003557701
juridiskā adrese: Terēzes iela 10-1
veikala adrese: Terēzes iela 1b
pilsēta: Rīga
pasta indekss: LV-1012
valsts: Latvia
tālr. +371 25621130